FyA Studiearbete A2 (alla frågor) Nästa fråga (4)

3. En fallskärmshoppare, som väger 95 kg med utrustning, gör ett hopp från 1 500 m höjd. Hopparen tar mark med en hastighet av 8,0 m/s. Hur mycket energi har "gått förlorad" under hoppet på grund av luftmotståndet?
Den förlorade energin är MJ ?
        
Tips:    det första     (Alla tips)
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2003-jan-08 08:42:07; Fy/delat/Fysik/Ainsu/insq2-3.htm