FyA Studiearbete A2 (alla frågor) Nästa fråga (3)

2. En hydraulisk domkraft i ett lastbilsgarage har en arbetscylinder med diametern 60 mm. Man lyfter lastbilar genom att pumpa upp oljetrycket med en hävarm som verkar på en pumpcylinder med diametern 20 mm. Hur stor muskelkraft behövs för att lyfta framvagnen (mitt under framaxeln) på en lastbil som väger 3,5 ton om 60% av lastbilens tyngd vilar på framaxeln och hävstången ger en kraftförstärkning av 5,0 ggr.
Behövlig muskelkraft = N   ?
        
Tips:    det första     (Alla tips)
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2003-08-04; Fy/delat/Fysik/Ainsu/insq2-2.htm