FyA Studiearbete A2 (alla frågor) Nästa fråga (2)

1. Det hittills största kända havsdjupet är Marianergraven i Stilla havet. Djupet är 11 033 m. Hur stort är vattentrycket på detta djup? Om du vill uttrycka svaret i tio-potens form så kan du använda dessa skrivsätt: exempel 15 000: = 1,5E4 = 1,5*10**4 = 1,5*10^4 även 15E3 osv.
Vattentrycket = N/m2 ?
        
Tips:    det första     (Alla tips) <
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2004-03-24 ; Fy/delat/Fysik/Ainsu/insq2-1.htm