FyA Studiearbete A1 (alla frågor) Nästa fråga (7)

6. Här skall du kunna redovisa resultanten för de tre vektorer. Jag utgår från att du har redan förberett frågan. Annars kan du använda denna länk till uppgift 6 med stor bild.

Då vi inte har något sätt för er att rita in svaret, kan du svara på en numerisk fråga vars svar du borde kunna läsa ur ditt diagram. Rutorna som åtsyftas är rutor av samma storlek som i frågan. (T.ex. F1 har x-komposanten = -2)

Vad är resultantens x-komposant?
resultantens x-komposant = rutor ?
        
Tips:    det första     (Alla tips)
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2003-04-03 ; Fy/delat/Fysik/Ainsu/insq1-6.htm