FyA Studiearbete A1 (alla frågor) Nästa fråga (6)

5. En lätt dynamometer,dynanometer mellan trissor med vikter graderad i Newton, är fäst i snören som löper över två lättrörliga trissor som figuren visar. I vardera snöret hänger fritt en vikt med massan 1,0 kg. Vad visar dynamometern?
Dynamometern visar N ?
        
Tips:    det första     (Alla tips)
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2003-02-24; Fy/delat/Fysik/Ainsu/insq1-5.htm