Momentanhastighet uppgift

Diagrammet till höger visar en accelererad rörelse.
   a) Bestäm ur diagrammet ungefärliga värden för momentanhastigheten vid:
t = 1,0 s
t = 2,0 s,
t = 3,0 s
och t = 5,0 s

   b) Rita rörelsen i ett v-t diagram (hastigheten som funktion av tiden) och beräkna accelerationen.  (Du kan arbeta direkt på en utskrift av denna sida.) (obs: EJ medelhastighet!)

Se gärna Praktiskt ta fram tangent till en kurva
och java applet om medel och momentanhastighet

Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2005-10-13 ;    /delat/Fysik/Ainsu/insq2-4bg.htm