FyA Studiearbete A1 (alla frågor) Nästa fråga (5)

4b. Här skall du redovisa accelerationen för rörelsen beskriven i 4. a). Jag utgår ifrån att du har redan förberett uppgiften.
Annars kan du använda denna länk till uppgift 4 med stor bild (i ett nytt fönster) för att se på hela uppgiften och diagrammet.
Accelerationen = m/s2 ?
        
Tips:    det första     (Alla tips)
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2003-02-24; Fy/delat/Fysik/Ainsu/insq2-4b.htm