FyA Studiearbete A1 (alla frågor) Nästa fråga (4b)

4. a) (sista värdet) Här skall du redovisa ett ungefärligt värde för momentanhastigheten vid t = 5,0s bestämt ur diagrammet. Jag utgår ifrån att du har redan förberett uppgiften.
Annars kan du använda denna länk till uppgift 4 med stor bild (i ett nytt fönster) för att se på hela uppgiften och diagrammet.
v(5) = m/s ?
        
Tips:    det första     (Alla tips)
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2003-02-24; Fy/delat/Fysik/Ainsu/insq1-4a5.htm