FyA Studiearbete A1 (alla frågor) Nästa fråga (4a5)

4. a) (tredje värdet) Här skall du redovisa ett ungefärligt värde för momentanhastigheten vid t = 3,0s bestämt ur diagrammet. Jag utgår ifrån att du har redan förberett uppgiften. (hastigheten för 5 s kommer sedan)
Annars kan du använda denna länk till uppgift 4 med stor bild (i ett nytt fönster) för att se på hela uppgiften och diagrammet.
v(3) = m/s ?
        
Tips:    det första     (Alla tips)
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2003-02-24; Fy/delat/Fysik/Ainsu/insq1-4a3.htm