FyA Studiearbete A1 (alla frågor) Nästa fråga (4a3)

4. a) (andra värdet) Här skall du redovisa ett ungefärligt värde för momentanhastigheten vid t = 2,0s bestämt ur diagrammet. Jag utgår ifrån att du har redan förberett uppgiften. (hastigheterna för t = 3 och 5 s kommer sedan)
Annars kan du använda denna länk till uppgift 4 med stor bild (i ett nytt fönster) för att se på hela uppgiften och diagrammet.
v(2) = m/s ?

Tips: Alla tips framme nu.
 1. Kom ihåg att "momentanhastighet" är inte detsamma som "medelhastighet"
 2. Man måste lägga in en tangent till kurvan vid den aktuella tiden...
  Se gärna animation om detta
 3. och bestämma dess lutning.
  Se till att du försöker själv innan du läser flera tips!
 4. Det bör se ut ungefär så här när du ritat in en tangent till kurvan där t = 2s:
  s-t diagram med blå tangent vid t=2s
 5. v = lutning i s-t diagram = Ds / Dt =
 6. t. ex. = (20-0)meter/(3,0-1,0) sek =
  Man får större avläsningsnoggranhet om man skulle välja punkter ännu längre isär.
 7. = 20/2,0 m/s
  du kan räkna ut det, eller skriva 20/2,0 i svarsrutan.

Inga fler tips tillgängliga. till Svara | Upp till sidans topp
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2005-10-13; Fy/delat/Ainsu/insq1-4a2.htm