FyA Studiearbete A1 (alla frågor) Nästa fråga (4a3)

4. a) (andra värdet) Här skall du redovisa ett ungefärligt värde för momentanhastigheten vid t = 2,0s bestämt ur diagrammet. Jag utgår ifrån att du har redan förberett uppgiften. (hastigheterna för t = 3 och 5 s kommer sedan)
Annars kan du använda denna länk till uppgift 4 med stor bild (i ett nytt fönster) för att se på hela uppgiften och diagrammet.
v(2) = m/s ?

Tips: ett till? (Alla?)     (Ev. kan alla vara framme om du har tagit en i taget. Kolla längst ner!)
  1. Kom ihåg att "momentanhastighet" är inte detsamma som "medelhastighet"

Tips: bara nästa?  |  Fr.o.m. tips 1 till nästa?  |  Fr.o.m. sidans topp till nästa?  |  Alla?  | till svaraovan
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2005-10-13; Fy/delat/Ainsu/insq1-4a2.htm