FyA Insändning 1 (alla frågor) Nästa fråga (4a2)

4. a) (första värdet) Här skall du redovisa ett ungefärligt värde för momentanhastigheten vid t = 1,0s bestämt ur diagrammet. Jag utgår ifrån att du har redan förberett uppgiften. (hastigheterna för t = 2, 3 och 5 s kommer sedan)
Annars kan du använda denna länk till uppgift 4 med stor bild (i ett nytt fönster) för att se på hela uppgiften och diagrammet.
v(1) = m/s ?
        
Tips:    det första     (Alla tips)

Helt nöjd med denna sida? jaså inte!
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2003-02-24; Fy/delat/Fysik/Ainsu/insq1-4a1.htm