FyA Studiearbete A1 (alla frågor) Nästa fråga (4a1)

3. Med vilken medelhastighet rör sig en punkt på ekvatorn på grund av jordens rotation? Jordradien är 6 370 km.

medelhastigheten = m/s      ?
        
Tips:    det första     (Alla tips)
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2004-04-20 ; Fy/delat/Fysik/Ainsu/insq1-3.htm