FyA Studiearbete A1 (alla frågor) Nästa fråga (3)

2. En cylinder av mässing har diametern 30,0 mm och längden 80,0 mm. Den väger 476,0 gram. Beräkna densiteten för mässing
Densiteten blir g/cm³   ?
        
Tips:    det första     (Alla tips)
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2003-02-24; Fy/delat/Fysik/Ainsu/insq1-2.htm