FyA Studiearbete A1 (alla frågor) Nästa fråga (2)

1. Man vill projicera diabilder av formatet 24x36 mm på en duk så att den projicerade bilden blir 1,5 m bred och 1,0 m hög. Vilken brännvidd bör projektorns objektiv ha om avståndet mellan projektorn och bildduken är 6,5 m?
Brännvidden är m ?
        
Tips:    det första     (Alla tips)
Dokument slutlinje
© CFL/SSVH Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2003-02-24; Fy/delat/Fysik/Ainsu/insq1-1.htm