Studiearbete 1 Fysik A

Om du inte redan gjort det, skriv ut dessa frågor med försattsblad: Studiearbete 1 komplett med instruktioner (pdf). Du behöver inte göra alla frågorna här på en gång, men bör ha försökt lösa frågan med papper, penna och räknare innan du provar interaktiva frågehjälp/rättning som du kommer till med frågans "Svara" länk.

Se till att du kan principerna för att skriva matematiska uttryck innan du använder de interaktiva frågorna.

1. En cylinder av mässing har diametern 30,0 mm och längden 80,0 mm. Den väger 476,0 gram. Beräkna densiteten för mässing! [g/cm³] ←anger vilken enhet som interaktiva webbrättning vill ha Svara

2. Med vilken medelhastighet rör sig en punkt på ekvatorn på grund av jordens rotation? Jordradien är 6 370 km. Svara med SI enhet! [m/s] ←anger vilken enhet som interaktiva webbrättning vill ha Svara

3. Det hittills största kända havsdjupet är Marianergraven i Stilla havet. Djupet är 11 033 m. Hur stort är vattentrycket på detta djup? Svara [N/m²] ←anger vilken enhet som interaktiva webbrättning vill ha

4. Du cyklar till en badsjö 6 km bort. Det tar 13 minuter att trampa första kilometern som är en uppförsbacke. Sedan får du medvind och utför så resterande sträckan tar bara 17 minuter.
a) Vad blir medelhastigheten för resan? [km/h] Svara
b) Rita upp händelsen i ett s(t) diagram. Svara [km (min)]anger vilka enheter som interaktiva webbrättning vill ha i diagrammet

5. Om du drar en vikt = 2,0 kg på ett horisontellt underlag med konstant hastighet får du ett utslag av 5 N på en dynamometer, vilken friktionskoefficient har underlaget? Räkna med g = 10 m/s2. Svara

6. Vad blir lyftkraften om du helt sänker ned ett föremål med formen av ett rätblock med sidorna 20 cm, 30 cm, 0,50 m i kvicksilver? Svara

7. En båt väger 16,0 ton. Hur många m3 av båtens volym ligger under vattenytan då båten flyter omkring i Nordsjön. Räkna med att vattnets densitet är 1030 kg/m3. Svara

8. Vilken konstant acceleration måste du ha för att färdas sträckan 120 meter på 15 sekunder om Du börjar från stillastående?
Rita diagram för s(t) , v(t) och a(t) [SI] Svara

9. Avläs dessa bilder av skjutmått! Det finns interaktiva övningar i webbkursen som kan lära dig hur man använder och avläser skjutmått.

a) Svara b) Svara c) Svara

10. En jämntjock 2,20 m lång planka är vridbar kring sin ena ände. Den hålls i horisontellt läge med en vertikalt uppåtriktad kraft på 252 N anbragt 1,50 m från vridningspunkten.
a) Rita upp en skalenlig figur och rita in de krafter som verkar på plankan.
b) Beräkna plankans massa med hjälp av momentlagen (hävstångslagen). [kg] Svara

Kolla appletprogrammen nedan):
11. Rita av kraftpilarna i figuren nedan (på rutat papper) och konstruera den resulterande kraftpilen. Svara
Bra appletprogram att träna med först: vektorapplet
(På internet se javaapplet: http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/vector/vector.html )

VG/MVG-uppgifter (men även här kan man plocka G poäng och använda tips för att komma fram.)

12. En 2,0-kg-vikt ligger på ett underlag som lutar 10°. Underlagets dynamiska friktions­koefficient är 0,15. Vilken kraft måste du dra med för att dra vikten uppför planet med konstant hastighet? Svara
Rita tydlig figur där du visar alla krafter du beräknar.

13. Trycket i en behållare är 700 torr (mmHg). Då toppen på behållaren ansluts till ett U-rör som innehåller en vätska, blir skillnaden mellan vätskenivåerna ungefär 73 cm.
a) Vilken densitet har vätskan i röret? Svara
b) Vilken vätska kan det vara i röret?

14. En hydraulisk domkraft i ett lastbilsgarage har en arbetscylinder med diametern 60 mm. Man lyfter lastbilar genom att pumpa upp oljetrycket med en hävarm som verkar på en pumpcylinder med diametern 20 mm. Hur stor muskelkraft behövs för att lyfta framvagnen (mitt under framaxeln) på en lastbil som väger 3,5 ton om 60% av lastbilens tyngd vilar på framaxeln och hävstången ger en kraftförstärkning av 5 ggr. [N] Svara
I webbstödet finns en trevlig animerad bild här

Nästa Studiearbete 2 | Denna sida (med instruktioner) som pdf fil för utskrift | ??